مدارس منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 9 تهران لیست شده است

236 مدرسه

لیست مدارس منطقه 9 تهران

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر بلواراصلی نبش کوچه بیستم

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: مهرآباد جنوبی، خیابان شهید صفری

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: سی متری جی، خیابان پرستش

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، بلوارلاله، خیابان شهید صالحی، خیابان شهید جعفری، دبیرستان فرزانگان

متوسطه اول دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: انتهای بلوار استاد معین، خیابان دستغیب غربی، نبش خیابان امام خمینی

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، خیابان گیتی نما، پلاک49

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان شهید نجار زادگان بن بست پنجم پلاک 34

تلفن پشتیبانی
02191005343