مدارس جاده مخصوص کرج منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس جاده مخصوص کرج منطقه 9 تهران لیست شده است

39 مدرسه

لیست مدارس جاده مخصوص کرج منطقه 9 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: جاده مخصوص کرج، شهرک فرهنگیان

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: تهرانسرجنب پارک نرگس

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: جاده مخصوص کرج چیتکر جنوبی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: جاده مخصوص کرج، چیتگر جنوبی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: جاده مخصوص کرج، شهرک دانشگاه

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: جاده مخصوص کرج شهرک فرهنگیان

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: تهرانسر شهرک پاسداران

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: جاده مخصوص کرج شهرک دانشگاه

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: سرآسیاب، روبروی پارک، خیابان شهید ذوالقدر

تلفن پشتیبانی
02191005343