مدارس وردآورد منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس وردآورد منطقه 9 تهران لیست شده است

9 مدرسه

لیست مدارس وردآورد منطقه 9 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: وردآورد

آدرس: تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان باشگاه، کوچه 23 غربی،

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: وردآورد

آدرس: کرج، وردآورد، خیابان امام حسین (ع)، کوچه توحید

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: وردآورد

آدرس: شهرک وردآورد، خیابان امام حسین (ع)، کوچه توحید، پلاک 1

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: وردآورد

آدرس: کرج ، وردآورد،خیابان امام حسین (ع) کوچه توحید

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: وردآورد

آدرس: کرج، وردآورد، خیابان شهید قرنی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: وردآورد

آدرس: کیلومتر 19 جاده مخصوص، شهرک وردآورد، خیابان امام حسین (ع)

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: وردآورد

آدرس: کرج، شهرک وردآورد، جنب پمپ بنزین، کوچه مجیدی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: وردآورد

آدرس: کرج، وردآورد، خیابان امام حسین (ع)

تلفن پشتیبانی
02191005343