مدارس دولتی منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس دولتی منطقه 9 تهران لیست شده است

123 مدرسه

لیست مدارس دولتی منطقه 9 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، بلواریاس، شهرک هواپیمایی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: سه راه شمشیری، خیابان شمشیری، کوچه مسیح خواه، پلاک 2

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: جاده مخصوص کرج، شهرک فرهنگیان

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: جاده مخصوص کرج، چیتگر شمالی، خیابان بدر

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان دامپزشکی، کوچه شهید مظفر مقام

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: مهرآباد جنوبی، خیابان شهید صفری

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: سی متری جی، خیابان پرستش

تلفن پشتیبانی
02191005343