مدارس شاهد منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس شاهد منطقه 9 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس شاهد منطقه 9 تهران

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: شهرک آزادی، بلوار نبی اکرم

تلفن پشتیبانی
02191005343