مدارس میدان آزادی منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس میدان آزادی منطقه 9 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس میدان آزادی منطقه 9 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: میدان آزادی

آدرس: میدان آزادی، خیابان محمدخانی، کوچه سراج زاده

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: میدان آزادی

آدرس: شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، نرگس دوم

تلفن پشتیبانی
02191005343