مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 9 تهران لیست شده است

10 مدرسه

لیست مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 9 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، خیابان قباد، کوچه شهید یاسر دمیرچی لو، پلاک 32

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: مهر آباد جنوبی، اول 20 متری شمشیری، بعد از مخابرات - کوچه شهید نوروزی پلاک 6

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر کوچه دهم واحدی، پلاک 33

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: خیابان آزادی، خیابان دکتر هوشیار، جنب پارک

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: انتهای استاد معین، خیابان دستغیب، خیابان شهید نیارکی

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان 20 متری شمشیری، کوچه نوروزی

کاردانش دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، بلوار لاله، پلاک 242

کاردانش دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: انتهای استاد معین، خیابان دستغیب، خیابان شهید نیارکی

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، خیابان قباد، کوچه شهید یاسر دمیرچی لو، پلاک 32

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان دامپزشکی، کوچه حیدریان، جنب دبستان بلال حبشی

تلفن پشتیبانی
02191005343