مدارس منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 9 تهران لیست شده است

236 مدرسه

لیست مدارس منطقه 9 تهران

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: تهرانسرجنب پارک نرگس

بازرگانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نیاوران

آدرس: تهرانسر، بلوار نیلوفر غربی، چهار راه صدف

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر، خیابان 18، پلاک 7

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: جاده مخصوص کرج

آدرس: جاده مخصوص کرج چیتکر جنوبی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان دامپزشکی، کوچه شهید مظفر مقام

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: تهرانسر شرقی، بلوار یاس، خیابان فجر، پلاک 3

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان نجارزادگان

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: انتهای بلوار استاد معین، خیابان شهید نیا رکی

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: نامشخص

آدرس: مهرآباد جنوبی، خیابان دانشگاه هوایی جنوبی، تفرش شرقی، پلاک 165

تلفن پشتیبانی
02191005343