مدارس غرب تهران منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس غرب تهران منطقه 9 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس غرب تهران منطقه 9 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 9

محله: غرب تهران

آدرس: تهرانسر، خیابان شهید دمیرچی لو، شماره7

تلفن پشتیبانی
02191005343