بهترین مدارس هیات امنایی منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی منطقه 6 تهران لیست شده است

52 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی منطقه 6 تهران

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کارگر شمالی

آدرس: خیابان کارگرشمالی، خیابان شهید فکوری، بعد از چهارراه معیری، پلاک 103

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،، ضلع شمال شرقی ، میدان فرهنگ ، پلاک 4

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،، ضلع شمال شرقی ، میدان فرهنگ ، پلاک 4

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک144

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک144

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کریمخان

آدرس: خیابان کریمخان، بین خیابان عضدی و ویلای شمالی، نبش خیابان آبان شمالی، پلاک 141

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، میدان فرهنگ، پلاک 18

متوسطه اول پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه البرز، پلاک 1

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان بیستم، پلاک 12

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فاطمی

آدرس: خیابان فاطمی، روبروی موزه فرش ایران، پلاک 283

تلفن پشتیبانی
02191005343