بهترین مدارس هیات امنایی ایرانشهر منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی ایرانشهر منطقه 6 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی ایرانشهر منطقه 6 تهران

کاردانش دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: خیابان طالقانی، خیابان نجات الهی، خیابان اراک، پلاک 25

کاردانش دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: خیابان طالقانی، خیابان نجات الهی، خیابان اراک، پلاک 25

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: ایرانشهر

آدرس: خیابان کریم خان زند، مقابل حافظ، پلاک 733

تلفن پشتیبانی
02191005343