بهترین مدارس هیات امنایی فلسطین منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی فلسطین منطقه 6 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی فلسطین منطقه 6 تهران

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از میدان فلسطین، پلاک 371

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از میدان فلسطین، پلاک 371

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان کریم خان زند ،خیابان حافظ ،پلاک 733 همکف

تلفن پشتیبانی
02191005343