بهترین مدارس هیات امنایی انقلاب منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی انقلاب منطقه 6 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی انقلاب منطقه 6 تهران

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،، ضلع شمال شرقی ، میدان فرهنگ ، پلاک 4

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،، ضلع شمال شرقی ، میدان فرهنگ ، پلاک 4

متوسطه اول پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه البرز، پلاک 1

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، نبش خیابان قدس، پلاک 1

تلفن پشتیبانی
02191005343