بهترین مدارس هیات امنایی ابتدایی منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی ابتدایی منطقه 6 تهران لیست شده است

23 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی ابتدایی منطقه 6 تهران

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: میرزای شیرازی

آدرس: خیابان میرزای شیرازی، بالاتر از خیابان شهید مطهری، نبش کوچه آزادگان، پلاک 223

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان بیست و یکم، پشت پارک شفق، کوچه شهید طالبی.

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کردستان

آدرس: امیرآباد شمالی، بین جانبازان و آزادگان، خیابان 21

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کردستان

آدرس: امیرآباد شمالی، بین جانبازان و آزادگان، خیابان 21

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کریمخان

آدرس: خیابان کریمخان، بین خیابان عضدی و ویلای شمالی، نبش خیابان آبان شمالی، پلاک 141

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فاطمی

آدرس: خیابان فاطمی، روبروی موزه فرش ایران، پلاک 283

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کریمخان

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان آبان شمالی، کوچه شهید صدر، پلاک 18

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، کوچه 15، پلاک 30

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، نبش خیابان قدس، پلاک 1

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد، خیابان 29، آماج، پلاک 16

تلفن پشتیبانی
02191005343