بهترین مدارس هیات امنایی کارگر شمالی منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی کارگر شمالی منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی کارگر شمالی منطقه 6 تهران

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کارگر شمالی

آدرس: خیابان کارگرشمالی، خیابان شهید فکوری، بعد از چهارراه معیری، پلاک 103

تلفن پشتیبانی
02191005343