بهترین مدارس هیات امنایی میدان توحید منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی میدان توحید منطقه 6 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی میدان توحید منطقه 6 تهران

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: میدان توحید

آدرس: خیابان نصرت شرقی، روبروی دانشکده پرستاری دانشگاه تهران

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: میدان توحید

آدرس: خیابان نصرت شرقی، روبروی دانشکده پرستاری دانشگاه تهران

تلفن پشتیبانی
02191005343