بهترین مدارس هیات امنایی امیرآباد منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی امیرآباد منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی امیرآباد منطقه 6 تهران

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: خیابان شهید مطهری، نبش میرزای شیرازی، پلاک 356

تلفن پشتیبانی
02191005343