مدارس مرزداران منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس مرزداران منطقه 2 تهران لیست شده است

32 مدرسه

لیست مدارس مرزداران منطقه 2 تهران

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، بوستان سوم غربی

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان عرب حسینی، خیابان حائری، نبش دریانی، پلاک 38

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه نسترن

کاردانش دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: سعادت آباد، میدان سرو، اول شهرک مخابرات، نبش خیابان سوم، پلاک 5

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: مرزداران، اطاعتی جنوبی، مهدی سوم، کوچه رنجبر، پلاک1

هنرستان پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، بلوار خرم رودی غربی، پلاک 22

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: یادگارجنوب، بلوارخرمرودی، خیابان شهید ابراهیمی، انتهای الوند3

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: بلوار مرزداران، خیابان ناهید، نبش خیابان محمدی، پلاک4

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، اطاعتی جنوبی، مهدی سوم، کوچه رنجبر، پلاک1

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: اشرفی اصفهانی، روبروی باغ فیض، کوچه شهید بیدکی، پلاک 32

تلفن پشتیبانی
02191005343