مدارس دخترانه مرزداران منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس دخترانه مرزداران منطقه 2 تهران لیست شده است

13 مدرسه

لیست مدارس دخترانه مرزداران منطقه 2 تهران

کاردانش دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: خیابان دکتر شریعتی، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی ، خیابان ناطق نوری ، پلاک 66

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان ابراهیمی، خیابان الوند 14، پلاک 6

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: بزرگراه جلال، بعد از پمپ گاز، خیابان آرش، کوی الوند 3

کاردانش دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: خیابان دکتر شریعتی، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی ، خیابان ناطق نوری ، پلاک 66

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان ابراهیمی، خیابان الوند 14، پلاک 6

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان ناهید، انتهای عرب حسینی شرقی، خیابان حائری، پلاک 38

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه نسترن

کاردانش دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: سعادت آباد، میدان سرو، اول شهرک مخابرات، نبش خیابان سوم، پلاک 5

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: یادگارجنوب، بلوارخرمرودی، خیابان شهید ابراهیمی، انتهای الوند3

کاردانش دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: سعادت آباد، میدان سرو، اول شهرک مخابرات، نبش خیابان سوم، پلاک 5

تلفن پشتیبانی
02191005343