مدارس دولتی مرزداران منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس دولتی مرزداران منطقه 2 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس دولتی مرزداران منطقه 2 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: خیابان جلال آل احمد، خیابان آریافر، رو به روی پمپ بنزین آریافر، دبیرستان پژوهش

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: شهرک مخابرات، بلوار پیام، خیابان پیک دانش

تلفن پشتیبانی
02191005343