مدارس پسرانه مرزداران منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس پسرانه مرزداران منطقه 2 تهران لیست شده است

19 مدرسه

لیست مدارس پسرانه مرزداران منطقه 2 تهران

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: ستارخان، سه راه تهران ویلا، خیابان شهید دهقان، پلاک 43

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: خیابان آزادی، خیابان بهبودی، نبش شهید زینلیان، پلاک 2

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: میدان توحید نصرت غربی، پلاک 42

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: آیت اله اشرفی اصفهانی، پونک، نرسیده به سه راه فرحزاد

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، بوستان سوم غربی

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان عرب حسینی، خیابان حائری، نبش دریانی، پلاک 38

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: مرزداران، اطاعتی جنوبی، مهدی سوم، کوچه رنجبر، پلاک1

هنرستان پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، بلوار خرم رودی غربی، پلاک 22

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: بلوار مرزداران، خیابان ناهید، نبش خیابان محمدی، پلاک4

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، اطاعتی جنوبی، مهدی سوم، کوچه رنجبر، پلاک1

تلفن پشتیبانی
02191005343