بهترین مدارس بومهن منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس بومهن منطقه 8 تهران لیست شده است

61 مدرسه

لیست بهترین مدارس بومهن منطقه 8 تهران

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: پردیس، فاز 4 ، جنت غربی ، مجتمع آموزشی طرح نو

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: نامشخص

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، خیابان امام خمینی، خیابان علامه طباطبایی

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: خیابان بومهن، بلوار امام خمینی، خیابان غنی، کوچه گلریز

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: خیابان گلبرگ غربی، خیابان شهید رحمتی، پلاک 17

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، شهرک ولیعصر، ایستگاه حاج شهید حق وردیان

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، خیابان امام خمینی، پشت سپاه پاسداران،

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: خیابان دماوند، ایستگاه بلال حبشی، پلاک 1

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بخش مرکزی بومهن، خیابان محضر، جنب اداره گاز

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: نامشخص

تلفن پشتیبانی
02191005343