مدارس منطقه 19 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 19 تهران لیست شده است

188 مدرسه

لیست مدارس منطقه 19 تهران

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 19

محله: نامشخص

آدرس: نامشخص

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 19

محله: نامشخص

آدرس: خانی آباد نو، خیابان میثاق، بین کوچه 9 و 11

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 19

محله: نامشخص

آدرس: نامشخص

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 19

محله: نامشخص

آدرس: اتوبان آزادگان، روستای مرتضی گرد، انتهای کوچه 11 شرقی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 19

محله: نامشخص

آدرس: شهرک شریعتی، خیابان صمدی، نرسیده به پارک 22 بهمن

متوسطه دوم پسرانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 19

محله: نامشخص

آدرس: نامشخص

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 19

محله: نامشخص

آدرس: شهرک شریعتی خ ماهان کوچه شهید سلطانی پ 5

تلفن پشتیبانی
02191005343