مدارس منطقه 18 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 18 تهران لیست شده است

211 مدرسه

لیست مدارس منطقه 18 تهران

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، خیابان تختی، کوچه شهید رشوانلوپور

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولی عصر، خ یاران، خیابان احمد حسینی، جنب بانک ملی

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 18

محله: نامشخص

آدرس: یافت اباد، میدان الغدیر، خیابان شهید مرتضی زندیه، خیابان شهید مصطفی میرهاشمی، کوچه شهید منصور زندیه، پلاک 21

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: نامشخص

آدرس: خیابان حیدری جنوبی، خیابان سجاد جنوبی، خیابان منصور عمرانی

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: انتهای شهرک ولیعصرجنوبی، انتهایی میرزایی جنوبی(سپیده جنوبی سابق)، روبروی کتابخانه امامزاده زید، کوچه مرزبان، پ2

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: انتهای شهرک ولیعصرجنوبی، انتهایی میرزایی جنوبی(سپیده جنوبی سابق)، روبروی کتابخانه امامزاده زید، کوچه مرزبان، پ2

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 18

محله: رودبار قصران

آدرس: چهارراه یافت آباد،بلوارمعلم، خیابان عباسی

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شهرک ولیعصر

آدرس: شهرک ولی عصر، خیابان حیدری جنوبی، کوچه درختی، پلاک 79

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، کوی 17 شهریور، 15 متری دوم جنوبی، پلاک 52، کوچه پاکند

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: یافت آباد

آدرس: یافت آباد، ارشدآباد، خیابان شهید سلطانی

تلفن پشتیبانی
02191005343