مدارس منطقه 17 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 17 تهران لیست شده است

116 مدرسه

لیست مدارس منطقه 17 تهران

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر،خیابان شهیدعلمی، کوچه شهید صولتی، پلاک 24539

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، پلاک ث 20863_20860/2398

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث 2398

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر،خیابان شهید قفیلی، کوچه شهید صولتی، پلاک 24527/2398

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر (فلاح سابق)خیابان شهید بهبودی نبش کوچه خوش آهنگ پلاک224

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: میدان ابوذر (فلاح سابق)، روبروی درمانگاه ابوذر، خیابان معروفی، پلاک 2

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: دوراهی قپان، خیابان امین الملک، خیابان فریدون احمدی، کوچه حسینیه، پلاک 4

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 17

محله: بازار مبل

آدرس: میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک 3317/3

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: نواب، میدان حق شناس، خیابان عباسی، پلاک ث 2426

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: سه راه فلاح، خیابان پیغمبری، جنب هنرستان سپیده کاشانی

تلفن پشتیبانی
02191005343