مدارس منطقه 16 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 16 تهران لیست شده است

124 مدرسه

لیست مدارس منطقه 16 تهران

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، روبروی پارک شهید رجایی

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجائی، 18 متری تختی، فلکه 2، پلاک 99

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خزانه بخارائی، فلکه دوم عباسی، خیابان امیر غربی، پلاک 119

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خزانه بخارائی، باغ آذری، 10 متری فرهنگ، خیابان شهید زارعی

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: فلکه سوم خزانه، روبروی مسجد فاطمیه، پلاک 254

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خزانه بخارائی، فلکه چهارم، خیابان جمشید سید

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، خیابان شهید اکبر مشهدی، جنب موسسه مالی اعتباری مهر، پلاک 353

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: جوادیه اول، 20متری سکوی نظامی، پلاک 4

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان رجائی، ایستگاه بانک، کوچه هاجری، پلاک28

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: یاغچی آباد، خیابان شریعتی، خیابان شریعتی 3، مجتمع آموزشی شریعتی

تلفن پشتیبانی
02191005343