مدارس منطقه 15 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 15 تهران لیست شده است

272 مدرسه

لیست مدارس منطقه 15 تهران

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: نامشخص

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: مسعودیه، بالای 20 متری ابومسلم، خیابان شهید محمدی

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: نامشخص

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: افسریه، 15 متری اول، کوچه شهید ترابی

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: نامشخص

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: شهرک کاروان، 20 متری نخلی، اول پارک کوهسار

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: کیانشهر، بلوار امام رضا (ع)، خیابان شهید یوسفعلی احدی

هنرستان پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی، روبروی خیابان قائم

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: خیابان 17 شهریور جنوبی، ایستگاه شبیر

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: بلوار ابوذر، خیابان مسلم، کوچه 11

تلفن پشتیبانی
02191005343