مدارس منطقه 13 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 13 تهران لیست شده است

179 مدرسه

لیست مدارس منطقه 13 تهران

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 13

محله: تهران نو

آدرس: تهران نو، بلال حبشی، نبش باباطاهر، پلاک 51

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 13

محله: نامشخص

آدرس: مسیل جاجرود، خیابان صائب تبریزی، پلاک 166

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 13

محله: نامشخص

آدرس: خیابان پیروزی، ابتدای محصل، پلاک 364

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 13

محله: تهران نو

آدرس: خیابان دماوند، میدان امامت، خیابان رضا جدیدی، نبش کوچه شبان

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 13

محله: پیروزی

آدرس: خیابان پیروزی، انتهای خیابان طبرسی

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 13

محله: نامشخص

آدرس: خیابان پیروزی، خیابان چهارم نیروهوایی، نبش خیابان 3/31، پلاک 144

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 13

محله: پیروزی

آدرس: پیروزی، دوم نیروی هوایی، نبش 33/1، پلاک 2

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 13

محله: پیروزی

آدرس: پیروزی، نبش چهارم نیروی هوایی، پلاک 33

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 13

محله: نیروی هوایی

آدرس: پنجم نیروی هوایی، فرعی 4/28، خیابان شهید جباری، پلاک 23

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 13

محله: تهران نو

آدرس: تهران نو، ابوریحان، چهارراه شهید مدنی، پلاک 39

تلفن پشتیبانی
02191005343