مدارس منطقه 10 تهران

در این صفحه مدارس منطقه 10 تهران لیست شده است

156 مدرسه

لیست مدارس منطقه 10 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 10

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ارومیه، بین خوش و رودکی

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 10

محله: هاشمی

آدرس: خیابان قزوین، خیابان براران عرب ، نرسیده به میدان بریانک

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 10

محله: هاشمی

آدرس: خیابان هاشمی، کوچه شهید غز آبادی، پلاک 4

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 10

محله: تجریش

آدرس: خیابان کمیل، بین خوش و رودکی

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 10

محله: نامشخص

آدرس: خیابان حسام الدین،بعد ازسه راه سلطانی

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 10

محله: طوس

آدرس: شانزده متری امیری، کوچه شهید دهقانی

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 10

محله: رودکی

آدرس: خیابان رودکی، بین کمیل و مرتضوی، روبروی بانک مسکن

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 10

محله: کارون

آدرس: بزر گراه نواب، خیابان شهید صفدری

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 10

محله: هاشمی

آدرس: خیابان هاشمی بعد از میدان، کوچه شهید عز آبادی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 10

محله: بریانک

آدرس: میدان بریانک، خیابان شهید محمود عرب، خیابان شهید پهلوانی

تلفن پشتیبانی
02191005343