مدارس شاهد ابتدایی تهران

در این صفحه مدارس شاهد ابتدایی تهران لیست شده است

40 مدرسه

لیست مدارس شاهد ابتدایی تهران

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 12

محله: فخرآباد

آدرس: خیابان فخرآباد، کوچه کلهر، بن بست کلاهی

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 8

محله: تهران نو

آدرس: تهران نو، جنب درمانگاه قدس، کوچه نبی ئیان، پلاک، 3

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 12

محله: خراسان

آدرس: خیابان خراسان، ایستگاه زیبا، کوچه شهید سیدی، پلاک 11

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: سراج

آدرس: خیابان سراج، خیابان شهید مهدی محمودی، دانش اول، پلاک 30

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 3

محله: ولیعصر

آدرس: خیابان ولیعصر، جنب پارک ملت، خیابان نیایش، روبروی باشگاه انقلاب، شهرک فجر

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 7

محله: مفتح

آدرس: خیابان مفتح جنوبی، جنب دانشگاه تربیت معلم، کوچه شهید بوربور

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان مدنی، روبروی بیمارستان امام حسین (ع)، کوچه با انصاف

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، خیابان فرشادی، خیابان شهید ازگلی، پلاک 4

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر، تقاطع سجاد جنوبی، پلاک ث 22090_22086

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 10

محله: نامشخص

آدرس: خیابان بوستان سعدی، بین خوش و رودکی، پلاک 207

تلفن پشتیبانی
02191005343