مدارس نمونه دولتی بازرگانی تهران

در این صفحه مدارس نمونه دولتی بازرگانی تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست مدارس نمونه دولتی بازرگانی تهران

بازرگانی دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 14

محله: نامشخص

آدرس: میدان چهارصددستگاه، انتهای خیابان فارابی، جنب آموزش و پرورش منطقه 14

بازرگانی دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 15

محله: نامشخص

آدرس: نامشخص

بازرگانی دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: 17شهریور

آدرس: بلواریافت آباد،بعدازمیدان معلم، روبروی بوستان قائم، پلاک 143

بازرگانی دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 13

محله: تهران نو

آدرس: خیابان دماوند. بزرگراه شهید عباس دوران. شهرک زینبیه

بازرگانی دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نیاوران

آدرس: خیابان شهید رجایی، علی آبادجنوبی ،بلوارشهیددستواره ،جنب مترو علی آباد، کوچه مدرسه

تلفن پشتیبانی
02191005343