مدارس هیات امنایی تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی تهران لیست شده است

221 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی تهران

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 4

محله: پاسداران

آدرس: پاسداران، گلستان 4، نبش خیابان اسلامی، پلاک 6

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 10

محله: هاشمی

آدرس: خیابان قزوین، خیابان براران عرب ، نرسیده به میدان بریانک

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 10

محله: هاشمی

آدرس: خیابان هاشمی، کوچه شهید غز آبادی، پلاک 4

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 17

محله: نامشخص

آدرس: خیابان ابوذر،خیابان شهیدعلمی، کوچه شهید صولتی، پلاک 24539

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، روبروی پارک شهید رجایی

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: میدان توحید

آدرس: خیابان نصرت شرقی، روبروی دانشکده پرستاری دانشگاه تهران

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: تهران، پونک، سردارجنگل، خیابان بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 10

محله: طوس

آدرس: شانزده متری امیری، کوچه شهید دهقانی

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 11

محله: منیریه

آدرس: خیابان وحدت اسلامی، روبروی بیمارستان رازی

تلفن پشتیبانی
02191005343