بهترین مدارس فرجام منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس فرجام منطقه 4 تهران لیست شده است

18 مدرسه

لیست بهترین مدارس فرجام منطقه 4 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: خیابان فرجام شرقی، چهارراه شهید حیدر خانی، جنب دبیرستان شهید رودبار، پلاک 563

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: نشانی: فرجام غربی، بین خیابان حیدرخانی و خیابان باقری، پلاک489

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: خیابان فرجام، میدان صدم، کوچه فرهنگ، پلاک 63

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، بعد از چهارراه عادل، پلاک 51

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، خیابان گلشنی، نبش 180 غربی

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام شرقی چهار راه ولیعصر (برادران باقری) پلاک 63

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، سراج، گلستان ششم غربی

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: پاسداران، میدان هروی، جنب مجتمع تجاری الماس هروی، پلاک 73

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: تهران، خیابان فرجام، خیابان 41، روبروی مخابرات شهید حکمت شعار، پلاک 20

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، خیابان شهید گلشنی، 180 غربی، پلاک 82

تلفن پشتیبانی
02191005343