بهترین مدارس دولتی مرتضی زندیه منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی مرتضی زندیه منطقه 18 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی مرتضی زندیه منطقه 18 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: مرتضی زندیه

آدرس: خیابان مرتضی زندیه، خیابان حسین باقری، جنب ورزشگاه، پلاک 10

تلفن پشتیبانی
02191005343