مدارس هیات امنایی متوسطه دوم پسرانه منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی متوسطه دوم پسرانه منطقه 6 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی متوسطه دوم پسرانه منطقه 6 تهران

متوسطه دوم پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: دانشگاه شهید بهشتی

آدرس: آدرس:بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، کوچه شهید حجت دوست، پلاک 26

متوسطه دوم پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: نامشخص

آدرس: بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، روبروی خیابان دمشق، پلاک 158

متوسطه دوم پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: دانشگاه شهید بهشتی

آدرس: آدرس:بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، کوچه شهید حجت دوست، پلاک 26

متوسطه دوم پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کردستان

آدرس: خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه البرز، پلاک 1

تلفن پشتیبانی
02191005343