مدارس سپهبد قرنی منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس سپهبد قرنی منطقه 6 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس سپهبد قرنی منطقه 6 تهران

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: سپهبد قرنی

آدرس: خیابان قرنی، خیابان شهید برادران شاداب، پلاک 15

متوسطه اول پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: سپهبد قرنی

آدرس: خیابان شهید سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 66

تلفن پشتیبانی
02191005343