مدارس پسرانه فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس پسرانه فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس پسرانه فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فلکه سوم تهرانپارس

آدرس: فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 غربی (شهید زفرقندی)، پلاک 15

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فلکه سوم تهرانپارس

آدرس: فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 غربی (شهید زفرقندی)، پلاک

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فلکه سوم تهرانپارس

آدرس: خیابان جشنواره، خیابان سجده ای جنوبی، هنرستان خواجه نصیرطوسی

تلفن پشتیبانی
02191005343