مدارس بازرگانی منطقه 14 تهران

در این صفحه مدارس بازرگانی منطقه 14 تهران لیست شده است

9 مدرسه

لیست مدارس بازرگانی منطقه 14 تهران

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 14

محله: پیروزی

آدرس: اتوبان شهید محلاتی، خیابان 8 متری مرادی، روبروی مسجد مهدیه

بازرگانی دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 14

محله: نامشخص

آدرس: میدان چهارصددستگاه، انتهای خیابان فارابی، جنب آموزش و پرورش منطقه 14

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 14

محله: نامشخص

آدرس: خیابان پیروزی، مقابل فروشگاه ارتش، خیابان شهید بیدهندی، کوچه شهید سناردک، پلاک 62

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 14

محله: نامشخص

آدرس: اتوبان شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، جنب دانشگاه آزاد تهران جنوب

بازرگانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 14

محله: نامشخص

آدرس: افسریه (15متری چهارم)، نبش خیابان 38، پلاک 432

بازرگانی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 14

محله: نامشخص

آدرس: اتوبان محلاتی، چهارراه میثم، خیابان شهید کیانی، کوچه شهید میرمحمدی

بازرگانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 14

محله: نامشخص

آدرس: اتوبان شهیدمحلاتی، خیابان مخبرجنوبی، نبش آیت الله سعیدی، پلاک 181

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 14

محله: نامشخص

آدرس: میدان چهارصددستگاه، انتهای خیابان فارابی، جنب آموزش و پرورش منطقه 14

تلفن پشتیبانی
02191005343