بهترین مدارس هیات امنایی متوسطه اول یوسف آباد منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی متوسطه اول یوسف آباد منطقه 6 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی متوسطه اول یوسف آباد منطقه 6 تهران

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، میدان فرهنگ، پلاک 18

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان بیستم، پلاک 12

متوسطه اول پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان یوسف آباد، خیابان سی ام، پلاک 48

تلفن پشتیبانی
02191005343