بهترین مدارس مجیدیه شمالی منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس مجیدیه شمالی منطقه 4 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس مجیدیه شمالی منطقه 4 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: مجیدیه شمالی

آدرس: بزرگراه رسالت، مجیدیه شمالی، سه راه پیاله، انتهای کوچه یاس

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: مجیدیه شمالی

آدرس: مجیدیه شمالی، سه راه پیاله، میدان بهشتی، ابتدای خیابان ولی زاده، پلاک 39

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: مجیدیه شمالی

آدرس: بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بناشمالی، نرسیده به میدان ملت، سه راه پیاله، خیابان ابولحسنی، پلاک 78

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: مجیدیه شمالی

آدرس: تهرانپارس، چهار راه اشراق، ابتدای جشنواره، پلاک 272

تلفن پشتیبانی
02191005343